607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Podmiot założycielski

PODMIOT ZAŁOŻYCIELSKI

Zgodnie z § 4 Statutu Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus” Organem założycielskim i prowadzącym Przedszkole jest:

W skład organu prowadzącego wchodzą : przełożony prowincji, osoby duchowne i świeckie wskazane przez Kapitułę Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów. Przełożonym Prowincji Polskiej jest o. Tomasz Więch, CRSP.  

W 2020 roku na nowego Dyrektora Przedszkola został powołany o. Robert Kosek, CRSP. który bezpośrednio sprawuje nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola.