607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00     przedszkole po Angielsku EN

Rozwój fizyczny

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

     Wiek przedszkolny dziecka obejmujący okres od trzech do siedmiu lat charakteryzuje się dużą intensywnością rozwoju fizycznego.

    Zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu dzieci prowadzone są w sali gimnastycznej, wyposażonej w sprzęt i przybory niezbędne do ćwiczeń, natomiast podczas sprzyjających warunków atmosferycznych dużo czasu przeznaczamy na ruch na świeżym powietrzu. W ogrodzie przedszkolnym dzieci mają możliwość pokonywania ścieżek zdrowia, torów przeszkód, mogą grać w mini- gry zespołowe w wyznaczonych miejscach oraz zaspakajać swoją potrzebę ruchu na drabinkach, huśtawkach itp.

     W codziennej pracy z dziećmi stosujemy różnorodne metody rozwijające sprawność ruchową dzieci. Oprócz tradycyjnych metod odtwórczych (np. metoda naśladowcza, zabawowo – naśladowcza, zadaniowa) wykorzystujemy metody twórcze, intensyfikujące np.:

  • Metodę opowieści ruchowej, polegającą na tym, że nauczyciel działa na wyobraźnię dziecka oryginalną tematyką opowiadania, skłaniając je do odtworzenia ruchem treści opowiadania. Sprzyja ona rozwojowi fantazji, która odgrywa w życiu dziecka dominującą rolę.
  • Metodę gimnastyki twórczej R. Labana – inaczej zwaną metodą improwizacji ruchu. W tej metodzie nauczyciel wyjaśnia dzieciom, co mają robić, ale jak to zrobią wynika już z inwencji twórczej dzieci, ich pomysłowości, fantazji, doświadczeń ruchowych.
  • Metodę pracy szkolnej K. Orffa - założeniem tej metody jest rozwijanie kultury fizycznej dziecka w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz kulturą żywego słowa. Głównym zadaniem i celem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji ruchowej.
  • Metodę gimnastyki rytmicznej A. M. Kniessów – jest to rodzaj gimnastyki twórczej, utanecznionej, polegającej na poszukiwaniu coraz to nowych form ruchu sprzężonego z rytmem- stosowane są przy tym nietypowe przybory, często zrobione własnoręcznie przez dzieci.
  • Metodę stacyjną (obwodową) – polega ona na tworzeniu obwodu ćwiczebnego (6 – 12 stanowisk), na których ćwiczą 2 – 3 osobowe zespoły. W ciągu trwania zajęć każde dziecko powinno przejść przez wszystkie stanowiska. Zadania na każdym stanowisku powinny być dokładnie omówione i pokazane przez nauczyciela przed rozpoczęciem zajęcia.
  •  Metodę ścieżek zdrowia i torów przeszkód – są to ciągi ćwiczeń i przeszkód sztucznych i naturalnych, które dziecko musi pokonać w jak najkrótszym czasie.
Z ostatniej chwili:
  • Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2019/20. Zapraszamy dzieci z roczników 2017 i 2018  |  Przerwa wakacyjna od 1.08 do 31.08.2019.