607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Zajęcia dodatkowo płatne

Zajęcia dodatkowo płatne

 

Taniec Nowoczesny - Akademia Tańca Hakiel

Zajęcia te wykorzystują wiele technik tanecznych m.in. hip-hop, funky i jazz. Nauka układów tanecznych jest wspaniałą formą aktywności, która poprawia kondycję oraz rozwija pamięć ruchową. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, świetnie się bawią oraz uczą się współpracy w grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. 

 

Zajęcia piłki nożnej

Zajęcia mają na celu kształtowanie sprawności i zdolności motorycznych. W trakcie ćwiczeń dzieci uczą się skakać, biegać, poprawiają gibkość, zwrotność, zwinność, koordynację ruchową oraz szybkość reakcji. Z biegiem czasu nabywają również podstawowe umiejętności piłkarskie.

 

Indywidualna terapia logopedyczna

Indywidualne spotkania z logopedą odbywają się na prośbę rodzica, po przeprowadzonym badaniu przesiewowym stwierdzającym potrzebę dziecka do prowadzenia terapii w zakresie poprawy mowy. Zajęcia z logopedą odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

 

Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidualne spotkania z psychologiem odbywają się na prośbę rodzica po przeprowadzonej przez niego obserwacji w grupie.