607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00     przedszkole po Angielsku EN

Zapisy i opłaty

    Zapisy do przedszkola trwają do końca sierpnia. Istnieje możliwość zapisania dziecka do danej grupy w ciągu roku pod warunkiem istnienia wolnego miejsca.

    Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie w sekretariacie przedszkola – Karty zgłoszenia dziecka oraz wpłacenie bezzwrotnego wpisowego*, które wynosi 650 zł (przy zapisie rodzeństwa drugie dziecko otrzymuje 50% zniżki).

    Dzieci rozpoczynające edukację w przedszkolu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjnych, które są organizowane zawsze w ostatnich 3 dniach sierpnia (dni robocze) w godz. 10.00 - 12.00. W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice lub opiekunowie.

    Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola - plik do pobrania. Wydrukowane i wypełnione zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie przedszkola.

Wpisowe jest płatne w każdym roku szkolnym poprzedzającym kolejny rok uczęszczania dziecka do przedszkola.

    W Katolickim Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Dzieciątka Jezus” uiszczane są w ciągu roku szkolnego następujące opłaty:

•    Wpisowe – 650 zł – płatne do 31 marca każdego roku szkolnego poprzedzającego kolejny rok uczęszczania dziecka do przedszkola. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przy zapisie rodzeństwa otrzymuje się 50% zniżki dla drugiego dziecka;

•   W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują następujące opłaty:

Pakiety w przedszkolu:
•    Pakiet Mini - 6.30 – 13.00
czesne - 835,00 zł  + wyżywienie – 10,00 zł/dziennie
•    Pakiet Midi - 6.30 – 16.00
czesne - 940,00 zł + wyżywienie – 12,00 zł/dziennie
•    Pakiet  Maxi  6.30 – 18.00
czesne – 1200,00 zł + wyżywienie – 14,00 zł/dziennie

Opłaty w żłobku:
•    Pakiet  Mini - 6.30 – 13.00
czesne - 950,00 zł + wyżywienie – 10,00 zł/dziennie
•    Pakiet Midi - 6.30 – 16.00
czesne – 1050,00 zł + wyżywienie – 12,00 zł/dziennie
•    Pakiet  Maxi  6.30 – 18.00
czesne – 1300,00 zł + wyżywienie – 14,00 zł/dziennie

W okresie wakacji (lipiec-sierpień) przedszkole jest zamknięte przez jeden, ustalony przez organ prowadzący miesiąc. W tym okresie dzieci mają zapewnioną opiekę w drugiej placówce prowadzonej przez Prowincję Polską Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązują wybrane przez rodziców pakiety   a wysokość czesnego jest obniżona o 10%.

•    Stawka żywieniowa dzienna - płatna do 5. dnia każdego miesiąca, w przypadku nieobecności dziecka, od 2. dnia nieobecności, stosowane są odpisy;

•    Opłata za konie – 100 zł – płatna do 5. dnia każdego miesiąca, poza miesiącami zimowymi (grudzień-marzec), w których ze względu na warunki atmosferyczne zajęcia zostają zawieszone;

Wszystkie opłaty należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy lub sekretariacie:
nr konta:  40 1240 6175 1111 0000 4580 3646
Płatności realizujemy do 5-tego dnia każdego miesiąca.


Istnieje możliwość negocjacji opłat w szczególnych przypadkach losowych.

Z ostatniej chwili:
  • Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2019/20. Zapraszamy dzieci z roczników 2017 i 2018 | 17.09 dzieci z grupy Delfiny jadą na wycieczkę do ogrodu botanicznego PAN w Powsinie, wyjazd 10.45 | Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z dziećmi 22.09 (niedziela) na godz. 11.00 na uroczystą Mszę Św. rozpoczynającą nowy rok szkolny do kościoła parafialnego Ojców Barnabitów.