607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Zapisy i opłaty

  

UWAGA I ETAP REKRUTACJI – ZACZYNAMY JUŻ 14.01.2021 roku   

 

Pierwszy etap rekrutacji trwa od 14 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania miejsc. Istnieje możliwość zapisania dziecka do danej grupy w ciągu roku pod warunkiem istnienia wolnego miejsca.

 

    Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie i przesłanie drogą e-mail na adres przedszkola – Karty Zgłoszenia Dziecka oraz wpłacenie bezzwrotnego wpisowego*, które wynosi 650zł.

Zapoznaj się z naszymi rabatami.

    Dzieci rozpoczynające edukację w przedszkolu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjnych, które są organizowane indywidualnie.

Karta Zgłoszenia Dziecka - plik do pobrania.

Wszystkie opłaty należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy :
nr konta :  40 1240 6175 1111 0000 4580 3646
Płatności realizujemy do 10-tego dnia każdego miesiąca.


Istnieje możliwość negocjacji opłat w szczególnych przypadkach losowych.