607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

Zasady organizacji przedszkola

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus” to przedszkole twórcze i przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne; mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko co je otacza; osiągną sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.Językowy charakter przedszkola – z rozszerzonym językiem włoskim – zachęca do poznawania i szerzenia kultury oraz tradycji Włoch, a także do wyszukiwania różnic i podobieństw w tradycjach i zwyczajach narodowych oraz regionalnych. Z dumą opowiadamy dzieciom o Papieżu Polaku – Janie Pawle II, który mieszkał w Watykanie i był zwierzchnikiem całego Kościoła Katolickiego na świecie.Przedszkole prowadzone jest przez Prowincję Polską Zgromadzenia Księży Świętego Pawła – Barnabitów. Program wychowawczo-dydaktyczny w całości oparty jest na wartościach kultury chrześcijańskiej. Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawują siostry zakonne z włoskiego Zgromadzenia Córek Bożej Opatrzności i wykwalifikowany personel świecki.Przedszkole jest czynne przez 11 miesięcy w roku, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu. Dysponuje nowoczesnymi, estetycznymi, spełniającymi wszystkie wymagania pomieszczeniami i wyposażeniem do realizacji zadań statutowych: pięć sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, jadalnia, sala do spotkań integracyjnych i uroczystości przedszkolnych, pokój nauczycielski oraz ogromny teren rekreacyjny, na którym znajduje się doskonale wyposażony plac zabaw dla dzieci. Zarówno przedszkole, jak i teren rekreacyjny są monitorowane oraz chronione specjalnym kodem bezpieczeństwa przed dostępem dla osób postronnych. Przedszkole jest przygotowane do przyjęcia 100 dzieci.Przedszkole oferuje bogaty program zajęć dodatkowych, wśród których na szczególną uwagę ze względu na językowy profil przedszkola zasługują zajęcia z języka włoskiego i angielskiego, a także zajęcia z logopedą (możliwa jest terapia indywidualna), instruktorem tańca, warsztatów teatralnych oraz trenerami piłki nożnej (zajęcia dla chłopców) i gimnastyki artystycznej (zajęcia przeznaczone dla dziewczynek). Ponadto dzieci uczęszczają na basen, a także raz w tygodniu (poza okresem zimowym) na teren przedszkola są przywożone koniki, na których dzieci mają możliwość nauki jazdy konnej.Przedszkole organizuje cykl spotkań integracyjnych-rodzinnych, poprzedzających rozpoczęcie edukacji przedszkolnej dziecka, dzięki czemu adaptacja w naszym przedszkolu przebiega w atmosferze radości i dobrej zabawy. Zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków są organizowane zawsze w ostatnich 3 dniach sierpnia (dni robocze) w godz. 10.00 - 12.00. W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice lub opiekunowie.Katolicki charakter przedszkola tworzy doskonałe warunki do przekazywania chrześcijańskich wartości w procesie kształcenia i wychowania, szanowania, rozumienia oraz niesienia pomocy człowiekowi – dziecku, rodzinie. Zatrudniony psycholog-reedukator pracuje nad harmonijnym rozwojem sfer kwalifikujących dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego. Stymuluje i wyrównuje poziom kompetencji i umiejętności dziecka. We współpracy z nauczycielką, rodzicami i specjalistami określa szczególne predyspozycje i zdolności dziecka, wskazując właściwy kierunek rozwoju.