607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00     przedszkole po Angielsku EN

Historia

  Zgromadzenie ma charakter międzynarodowy. W ciągu dwóch pierwszych wieków swojego istnienia ojcowie barnabici rozwinęli działalność na terenach europejskich znajdujących się pod wpływami protestantyzmu. Było to apostolstwo, które spełniać mogli ludzie o odpowiednim przygotowaniu religijnym i kulturalnym.
Do Francji sprowadził ich król Henryk IV (1589), natomiast do Austrii – cesarz Ferdynand II (1626). Zgromadzenie położyło również duże zasługi w obronie katolicyzmu na Morawach i na Śląsku (1653-1660)oraz utworzyło placówkę misyjną w dzisiejszej Birmie (1721).
Ojcowie misjonarze zapisali wspaniałe stronice w historii działalności misyjnej Kościoła katolickiego także w Chinach. W ubiegłym stuleciu dotarli do: Belgii, Brazylii, Afganistanu, Chile, Argentyny, Zairu, Ruandy, USA, Kanady, Hiszpanii, Szwajcarii, Filipin, Polski, Meksyku, a wreszcie ostatnio do Indii.
 
    Dzięki pozwoleniu kanonicznemu ks. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski, w roku 1995 zostałautworzona w Warszawie przy Trakcie Królewskim i powierzona im Parafia pw. św. Antoniego Marii Zaccarii, w której mogą realizować swoje zadania apostolskie.
Wspólnota barnabitów prowadzi również w Warszawie Centrum Kulturalne zajmujące się organizowaniem kształcenia i dokształcania pracowników na potrzeby administracji samorządowej oraz publicznej.
Pamiętając o tym, że św. Antoni Maria Zaccaria – założyciel Zgromadzenia był lekarzem, a przez papieża Pawła VI został ogłoszony patronem lekarzy, pod auspicjami barnabitów powstałai działała w Warszawie Katolicka Specjalistyczna Lecznica św. Pawła.
Z ostatniej chwili:
  • Prowadzimy zapisy na rok szkolny 2019/20. Zapraszamy dzieci z roczników 2017 i 2018 | 17.09 dzieci z grupy Delfiny jadą na wycieczkę do ogrodu botanicznego PAN w Powsinie, wyjazd 10.45 | Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z dziećmi 22.09 (niedziela) na godz. 11.00 na uroczystą Mszę Św. rozpoczynającą nowy rok szkolny do kościoła parafialnego Ojców Barnabitów.