Podmiot założycielski

Zgodnie z § 4 Statutu Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego „Dzieciątka Jezus” Organem założycielskim i prowadzącym Przedszkole jest:

Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła - Barnabitów
z siedzibą w Warszawie
02-679 Warszawa, ul. Smoluchowskiego 1

W skład organu prowadzącego wchodzą : przełożony prowincji, osoby duchowne i świeckie wskazane przez Kapitułę Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów. Przełożonym Prowincji Polskiej jest o. Tomasz Więch, CRSP.  

W 2020 roku na nowego Dyrektora Przedszkola został powołany o. Robert Kosek, CRSP. który bezpośrednio sprawuje nadzór nad organizacją i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola.