Zasady organizacji
przedszkola

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus” to przedszkole twórcze i przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne; mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko co je otacza; osiągną sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.

Językowy charakter przedszkola – z rozszerzonym językiem włoskim – zachęca do poznawania i szerzenia kultury oraz tradycji Włoch, a także do wyszukiwania różnic i podobieństw w tradycjach i zwyczajach narodowych oraz regionalnych. Z dumą opowiadamy dzieciom o Papieżu Polaku – Janie Pawle II, który mieszkał w Watykanie i był zwierzchnikiem całego Kościoła Katolickiego na świecie.

Przedszkole prowadzone jest przez Prowincję Polską Zgromadzenia Księży Świętego Pawła – Barnabitów. Program wychowawczo-dydaktyczny w całości oparty jest na wartościach kultury chrześcijańskiej. Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawują siostry zakonne z włoskiego Zgromadzenia Córek Bożej Opatrzności i wykwalifikowany personel świecki.

Przedszkole jest czynne przez 12 miesięcy w roku, z dwutygodniową przerwą remontową w lipcu lub sierpniu. Dysponuje nowoczesnymi, estetycznymi, spełniającymi wszystkie wymagania pomieszczeniami i wyposażeniem do realizacji zadań statutowych: pięć sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, jadalnia, sala do spotkań integracyjnych i uroczystości przedszkolnych, pokój nauczycielski oraz ogromny teren rekreacyjny, na którym znajduje się doskonale wyposażony plac zabaw dla dzieci. Zarówno przedszkole, jak i teren rekreacyjny są monitorowane oraz chronione specjalnym kodem bezpieczeństwa przed dostępem dla osób postronnych. Przedszkole jest przygotowane do przyjęcia 100 dzieci.

Przedszkole oferuje bogaty program zajęć dodatkowych, wśród których na szczególną uwagę ze względu na językowy profil przedszkola zasługują zajęcia z języka włoskiego i angielskiego, a także zajęcia z logopedą (możliwa jest terapia indywidualna). W trwającym roku szkolnym przedszkole współpracuje ze Akademią Tańca Hakiel, prowadzącą u nas zajęcia z tańca nowoczesnego. Raz w tygodniu odbywają się również zajęcia z piłki nożnej. Prowadzimy również cykliczne spotkania z rodzicami w ramach akcji „Czytankowo”.

Przedszkole organizuje spotkania, poprzedzające rozpoczęcie edukacji przedszkolnej dziecka, dzięki czemu adaptacja w naszym przedszkolu przebiega w atmosferze radości i dobrej zabawy. Zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków są organizowane zawsze w ostatnich 3 dniach sierpnia (dni robocze) w godz. 10:00 – 12:00. W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice lub opiekunowie.

Przedszkole w obecnym roku szkolnym oferuje także Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Zatrudniony psycholog-reedukator pracuje nad harmonijnym rozwojem sfer kwalifikujących dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego. Stymuluje i wyrównuje poziom kompetencji i umiejętności dziecka. We współpracy z nauczycielką, rodzicami i specjalistami określa szczególne predyspozycje i zdolności dziecka, wskazując właściwy kierunek rozwoju. Natomiast katolicki charakter przedszkola tworzy doskonałe warunki do przekazywania chrześcijańskich wartości.

Od listopada 2021 roku przedszkole korzysta również z nowoczesnej aplikacji Kidsview służącej do kontaktu z rodzicami. W aplikacji można zgłosić nieobecność dziecka, zobaczyć co danego dnia jemy oraz co wydarzyło się w przedszkolu dzięki intuicyjnej galerii zdjęć.

 

Poznaj Nasz Zespół

Nasz zespół jest gotowy, by zapewnić Twojemu dziecku inspirujące doświadczenia edukacyjne w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Skontaktuj się z nami