Zasady organizacji
przedszkola

Katolickie Niepubliczne Przedszkole Językowe „Dzieciątka Jezus” to przedszkole twórcze i przyjazne dzieciom, w którym mogą czuć się szczęśliwe, spokojne i bezpieczne; mogą rozwijać swoje zdolności, predyspozycje, uczyć się wrażliwości na drugiego człowieka, na wszystko co je otacza; osiągną sprawność funkcjonowania w środowisku, dojrzałość społeczną i emocjonalną, a także poczucie własnej wartości.

Językowy charakter przedszkola – z rozszerzonym językiem włoskim – zachęca do poznawania i szerzenia kultury oraz tradycji Włoch, a także do wyszukiwania różnic i podobieństw w tradycjach i zwyczajach narodowych oraz regionalnych. Z dumą opowiadamy dzieciom o Papieżu Polaku – Janie Pawle II, który mieszkał w Watykanie i był zwierzchnikiem całego Kościoła Katolickiego na świecie.

Opiekę wychowawczo-dydaktyczną sprawuje wykwalifikowany personel świecki, we współpracy z ojcami Barnabitami.

Przedszkole jest czynne przez 12 miesięcy w roku, w godzinach 07:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. W okresie przerw, tzw. długich weekendów, placówka świadczy opiekę w godzinach 07:00-13:00, chyba, że Dyrekcja ustanowi takowy dzień – dniem wolnym, tj. Dni Dyrektorskie (4 dni w ciągu roku).

W okresie wakacji  obowiązują wybrane pakiety, wybrane przez rodziców, a wysokość czesnego, obniżona jest o 10%. Godziny otwarcia w wakacje: 07:30-16:00. Na przełomie lipca i sierpnia przedszkole jest zamknięte przez dwutygodniową przerwę remontową.

Placówka dysponuje nowoczesnymi, estetycznymi, spełniającymi wszystkie wymagania pomieszczeniami i wyposażeniem do realizacji zadań statutowych:

 • cztery sale lekcyjne,
 • sala świetlicowa,
 • sala terapeutyczna,
 • sala gimnastyczna,
 • własna kuchnia z jadalnią,
 • sala do spotkań integracyjnych i uroczystości przedszkolnych,
 • ogromny teren rekreacyjny, na którym znajduje się doskonale wyposażony plac zabaw dla dzieci.

Zarówno przedszkole, jak i teren rekreacyjny są monitorowane oraz chronione specjalnym kodem bezpieczeństwa przed dostępem dla osób postronnych. Przedszkole jest przygotowane do przyjęcia 100 dzieci.

Przedszkole i żłobek oferuje bogaty program zajęć w ramach czesnego:

 • zajęcia z języka włoskiego 3 razy w tygodniu, 
 • zajęcia z języka angielskiego 4 razy w tygodniu,
 • zajęcia grupowe z logopedą 1 raz w tygodniu (możliwa jest terapia indywidualna),
 • rytmika 2 razy w tygodniu, 

raz w tygodniu:

 • zajęcia z arteterapii,
 • gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej, 
 • zajęcia z treningu umiejętności społecznych – TUS,
 • religia, 
 • zajęcia z plastyki sensorycznej w grupie żłobkowej, odbywają się raz na 3 tygodnie

Dodatkowo prowadzimy zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia.

W trwającym roku szkolnym przedszkole współpracuje z firmą Kosmos – edukacja. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z piłki nożnej. 

Rekrutację do grup przedszkolnych oraz żłobka prowadzimy przez cały rok szkolny. Adaptacja dziecka w grupie jest ustalana indywidualnie. W adaptacji uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice.

Psycholog-terapeuta pracuje nad harmonijnym rozwojem sfer kwalifikujących dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego. Stymuluje i wyrównuje poziom kompetencji i umiejętności dziecka. We współpracy z nauczycielką, rodzicami i specjalistami określa szczególne predyspozycje i zdolności dziecka, wskazując właściwy kierunek rozwoju. Natomiast katolicki charakter przedszkola tworzy doskonałe warunki do przekazywania chrześcijańskich wartości.

Od listopada 2021 roku przedszkole korzysta również z nowoczesnej aplikacji Kidsview służącej do kontaktu z rodzicami. W aplikacji można zgłosić nieobecność dziecka, zobaczyć co danego dnia jemy oraz co wydarzyło się w przedszkolu dzięki intuicyjnej galerii zdjęć.

 

Poznaj Nasz Zespół

Nasz zespół jest gotowy, by zapewnić Twojemu dziecku inspirujące doświadczenia edukacyjne w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Nasze Aktualności

Bądź na bieżąco i dowiedz się więcej …