Program Adaptacyjny

Adaptacja

Program adaptacyjny Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Językowego ,,Dzieciątka Jezus” został oparty na Programie wychowania i edukacji przedszkolnej ,,Tropiciele” i ,,Razem w przedszkolu”. Założeniem programu jest zmniejszenie negatywnych uczuć związanych z nową sytuacją, pomoc zarówno dzieciom, jak i rodzicom w zniwelowaniu stresu związanego z nową dla nich sytuacją tak, aby stworzyć optymalne warunki do bezstresowego ,,wejścia” do przedszkola.

Adaptacja to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Trzeba pamiętać, iż w procesie separacji udział bierze nie tylko dziecko, ale także matka. Maluszki będąc w synchronii emocjonalnej z rodzicami, wyczuwają ich lęk i niepokój. Jeżeli mama przyprowadzając dziecko do żłobka jest zdenerwowana i niepewna, maluszek wyczuwając to, sam będzie przelękniony i zaniepokojony, co spowoduje zamknięcie się na odkrywanie nowego środowiska i spowoduje ogromne trudności w adaptacji dziecka. 

Trudności związane z okresem adaptacyjnym dzielą się na:

  • Trudności związane z separacją od rodzica.
  • Trudności związane z nowym środowiskiem, nowymi zasadami.
  • Trudności związane z tworzeniem nowych relacji z dziećmi – wprowadzenie do życia społecznego i zasad funkcjonowania w grupie.

Aby złagodzić dyskomfort rozstania, zmniejszyć do minimum negatywne emocje dzieci wynikające z nowej nieznanej im sytuacji podjęliśmy działania zmierzające do szybkiej, łagodnej adaptacji. Program wstępnej adaptacji ,,Mój przedszkolny świat” to działania pedagogiczne, które sprzyjają rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju we wszystkich sferach. Chcemy, by w naszym przedszkolu dzieci nie musiały się rozstawać z rodzicami z płaczem, lękiem, by proces usamodzielniania i adaptacji przebiegał łagodnie, a dzieci chciały do nas chętnie przychodzić i czuły się bezpiecznie.

Jak powinien zachowywać się rodzic przy rozstaniach z dzieckiem?

Przy rozstaniach ważne jest, aby z jednej strony rodzice byli zdecydowani, nie spieszyli się, tak aby dziecko poczuło się bezpiecznie, a z drugiej strony, aby nie przedłużali rozstania. Maluszki oczywiście sygnalizują swoje niezadowolenie z rozstania płaczem. Jednakże przedłużanie rozstania budzi jeszcze większy niepokój dziecka. Aby dziecko mogło dobrze poczuć się w nowym miejscu i zaufać nauczycielom, rodzic powinien dać szansę opiekunom na uspokojenie maluszka. Dzięki temu przyspieszymy tworzenie się ciepłych relacji z nowymi opiekunami.

Jak reagują dzieci na adaptację?

Niektóre maluszki są odważne i w pierwszych dniach nawet nie zauważają, że rodzice „znikają” na godzinę, ale w momencie kiedy są odprowadzane do mamy czy taty zaczynają płakać z nagromadzonych emocji. Często jest też tak, że najpierw dziecko nie chce wejść na salę i płacze, a potem nie chce wyjść i… też płacze. Albo płacze przez pierwszych 5 minut, a potem świetnie się bawi.

Nie ma powodu do większych zmartwień ponieważ jest najnaturalniejszym sposobem komunikacji dziecka ze światem, zwłaszcza kiedy nie potrafi jeszcze mówić. To wszystko jest procesem, który raz trwa tydzień, raz dwa, a czasem miesiąc.

Informacja zwrotna jest dla nas podstawą komunikacji z rodzicami

Po każdym dniu adaptacji rodzice otrzymają komplet informacji odnośnie swojego dziecka. Przypominamy, że adaptacje trwają podczas normalnego pobytu w placówce innych naszych podopiecznych więc może się zdarzyć, że opiekun będzie musiał wrócić do sali by zapewnić im odpowiednią opiekę. W związku z tym prosimy o wyrozumiałość i ustalenie innego, dogodnego dla obu stron terminu, aby można było odbyć rozmowę w spokojnych warunkach.

Ramowy rozkład dnia podczas dni adaptacyjnych

Adaptacja dziecka trwa zwykle 3 dni robocze, po 3 godziny dziennie. W czasie dni adaptacyjnych dziecko może przebywać pod opieką rodzica, innego członka rodziny lub osoby znanej maluszkowi. Adaptacja dziecka nie podlega opłacie. Instnieje możliwość wydłużenia adaptacji na życzenie rodzica za dodtkową opłata. 

Plan dnia:

9:00 – przychodzimy do przedszkola (w adaptacji uczestniczy 1 rodzic)

9:00 – 10:15 – poznajemy przedszkole

10:15 – uczestnictwo dziecka w posiłku – II śniadanie (posiłek bezpłatny)

10:30 – 11:30 – uczestnictwo w zajęciach i zabawach (rozmowa z wychowawcami i Dyrektorem przedszkola)

11:45 – pożegnanie