O przedszkolu

Wiarą, miłością i edukacją w duchu chrześcijańskim budujemy przyszłość naszych dzieci

Jesteśmy przedszkolem katolickim promującym chrześcijański system wartości i charakter wychowania. Nasze przedszkole kładzie nacisk, by wychowywać dzieci na dobrych i szlachetnych ludzi. Aby osiągnąć ten szczytny cel staramy się wdrażać w codzienne życie zarówno pracowników, jak i podopiecznych, ponadczasowe wartości religijne.

W naszym przedszkolu dużą rolę pełni formacja religijna, którą realizujemy na różnych płaszczyznach:

  • wspólna modlitwa przed i po posiłkach,
  • spotkania o tematyce religijnej (kółko biblijne),
  • przybliżanie treści roku liturgicznego,
  • czytanie biblii dla dzieci i opowiadań o treściach religijnych,
  • wspólne uczestnictwo społeczności przedszkolnej, dzieci i rodziców we Mszach świętych w kościele św. Antoniego Marii Zaccarii – Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Regularnych św. Pawła – Barnabitów
  • spotkanie z rodzicami przy wigilijnym i wielkanocnym stole,
  • udział w konkursach religijnych,
  • kultywowanie tradycji chrześcijańskich,
  • kształtowanie postawy chrześcijańskiej.

Tego typu zajęcia pomagają ukierunkować uczucia dzieci do Boga, bliźniego i do tego wszystkiego, co piękne i szlachetne. Chcemy, aby nasi podopieczni doświadczali radości z czynienia dobra, a także, aby potrafili świadomie zmieniać siebie i środowisko, w którym żyją.

przedszkole sadyba

Gwarantujemy

Atrakcyjny Program
Nauczania

Nasz przedszkolny plan nauczania to dynamiczne i atrakcyjne podejście, które łączy edukację z zabawą. Stawiamy na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci poprzez różnorodne aktywności artystyczne, sensoryczne i sportowe. Nasi wykwalifikowani nauczyciele zapewniają wsparcie i indywidualne podejście, umożliwiając dzieciom odkrywanie świata w bezpiecznym i kreatywnym środowisku.

Rytmika

Rytmika rozwija wrażliwość muzyczną i koordynację poprzez tańce, ruch i instrumenty. Kreatywność w ruchu i dźwiękach.

Wykorzystanie założeń pedagogiki planu daltońskiego

Plan Daltoński promuje samodzielność, współpracę i aktywność uczniów. Uczy poprzez praktykę, eksplorację i refleksję, rozwijając ich zainteresowania i umiejętności.

Codzienny kontakt z językiem obcym: angielskim lub włoskim

Nauka języka obcego w dzieciństwie rozwija elastyczność umysłu, kulturową wrażliwość i ułatwia przyszłą komunikację globalną.

Opowieści biblijne

Opowieści biblijne kształtują wartości, uczą mądrości i moralności, pozostawiając piętno w kulturze i historii ludzkości.

Rekreacja na dworze

Rekreacja na dworze inspiruje zdrowy tryb życia, poprawia kondycję fizyczną, a także wzmacnia więź z naturą i rówieśnikami.

Edukacja społeczna i zdrowotna

Edukacja społeczna i zdrowotna kształtuje świadome wybory, uczy empatii, promuje aktywność fizyczną i dbałość o zdrowie psychiczne.

Nasza placówka:

Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

Od najmłodszych lat w sposób zindywidualizowany, odkrywając w każdym dziecku jego mocne strony i talenty, inspirujemy dziecko do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co wyzwala w nim bardzo silną motywację do ciągłego kształcenia się. Uczymy w trzech językach – polskim, angielskim i włoskim, angażując wszystkie zmysły. Ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.