607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Mokotów

Pon-Pt. 6:30 18:00     przedszkole po Angielsku EN przedszkole po Angielsku IT

O przedszkolu

Przedszkole „Dzieciątka Jezus” jest placówką, w której każdy maluch jest doceniony i zauważony. Tutaj dzieci są szczęśliwe i uśmiechnięte, a swoje zainteresowania i zdolności rozwijają w miłej i ciepłej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry, która z pasją podejmuje się każdego dnia opieki i nauki naszych podopiecznych.

Nasza placówka:

 • wychowuje do wartości,
 • daje szanse pełniejszego indywidualnego rozwoju dzieci,
 • uczy nawiązywania kontaktów, wzajemnej akceptacji, życzliwości i zrozumienia - sprawia, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • daje dzieciom możliwość samorealizacji, zachowania odrębności rozwojowej, kreatywnego myślenia, działania, tworzenia, prezentowania swoich uzdolnień, osiągnięć,
 • przygotowuje do życia w społeczności, przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z problemami,
 • wspiera rodziców dzieci w rozwiązywaniu problemów, codziennych trudności, czyni z nich partnerów i sojuszników przedszkola,
 • dąży do tego, aby dzieci w miarę bezstresowo osiągały dojrzałość szkolną.

    Wspólnie z rodzicami wychowujemy zdrowych, aktywnych, wrażliwych, samodzielnych, radzących sobie z problemami codziennego życia młodych ludzi. Staramy się, aby nasze dzieci rozwijały swoją inteligencję, zdobywały wiedzę, ale również były wrażliwe na problemy innych rówieśników oraz tolerancyjne względem różnych kultur.

    Od najmłodszych lat w sposób zindywidualizowany, odkrywając w każdym dziecku jego mocne strony i talenty, inspirujemy dziecko do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, co wyzwala w nim bardzo silną motywację do ciągłego kształcenia się. Uczymy w trzech językach – polskim, angielskim i włoskim, angażując wszystkie zmysły. Ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Gwarantujemy

 • czułą opiekę i bezpieczeństwo dla Twojego dziecka;
 • szczęśliwe chwile zabawy i radości;
 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • najnowsze metody rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym;
 • naturalne przyswajanie języka angielskiego i włoskiego;
 • udział dzieci w różnych konkursach;
 • realizację podstawy programowej;
 • rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie, niesienia pomocy i nawiązywania przyjaźni;
 • wspaniałe warunki lokalowe, salę do zajęć ruchowo-muzycznych, duży plac zabaw oraz własną kuchnię;
 • wiele dodatkowych wydarzeń i uroczystości: pikniki, wycieczki np. do teatrów i muzeów, galerii, kin, parków i mnóstwo innych atrakcji.

    Dziecko kończąc edukację przedszkolną jest szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.