607 543 141

ul. Jana III Sobieskiego 15, 02-930, Warszawa - Wilanów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00     przedszkole po Angielsku EN

Program edukacyjny

Edukacja Przedszkole Wilanów„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne - najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy.”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

 

    Szczęśliwe dzieciństwo to pragnienie każdego rodzica dla swojego dziecka. W tym wyjątkowym okresie dziecko potrzebuje uwagi i zainteresowania, a my rozumiemy indywidualne potrzeby każdego naszego wychowanka.

    Przedszkole „Dzieciątka Jezus” to miejsce przyjazne dla wszystkich. W naszej działalności kierujemy się wysokimi standardami moralnymi, stymulujemy wrażliwość moralną i wdrażamy  wartości katolickie.

Oferujemy bogaty program zajęć i atrakcji.

    W ramach codziennych zajęć dbamy o komfort psychiczny naszych podopiecznych pozwalając im na rozwijanie kreatywności i radosną eksplorację środowiska.

    Ogólne ramy naszej koncepcji kształcenia i wychowania wyznaczają następujące przesłania:

  • idea kształcenia opiera się na takich przesłankach, które w centrum stawiają podmiotowość dziecka

    Gwarantujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, troskliwą opiekę zarówno fizyczną jak i psychiczną, pielęgnujemy dziecięce talenty, tworzymy taki klimat i atmosferę pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych, wszechstronną  edukację – edukację przyjazną dziecku.

  • człowiek jest niepodzielną osobowością

    Edukacja winna więc oddziaływać na wszystkie jej sfery – nie może ograniczać się do inspirowania wybranych. W pracy pedagogicznej z dziećmi staramy się  uruchomić takie procesy, które pozwolą na całościowe postrzeganie, ukazanie wzajemnych związków, wystąpienie dodatniego transferu w uczeniu się oraz powiązanie relacji człowieka ze środowiskiem, w którym żyje.

  • rozwój dokonuje się przede wszystkim w toku własnej aktywności, w szczególności zaś w wyniku działania twórczego, innowacyjnego   

    Staramy się by istotą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu nie było nauczanie lecz aranżowanie uczenia się tak, by stroną aktywną w procesie dydaktycznym było dziecko. Nauczyciel tylko tę aktywność organizuje, podtrzymuje, ukierunkowuje. Jego zadaniem jest stwarzanie takich warunków i stosowanie takich zabiegów, które wspierają rozwój dziecka.

  • nieodłączną cechą oddziaływań dydaktycznych jest różnorodność

    Powtarzalność jest jedną z ważniejszych barier w rozwoju osobowości. W naszym przedszkolu różnorodność obejmuje zarówno tematykę, zadania, ćwiczenia jak i drogi poznania. Dzięki niej uatrakcyjniamy zajęcia wykorzeniając najgorszą ich zmorę – nudę.

    Metody, z których czerpiemy oraz idee, które są nam szczególnie bliskie:

- rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting, AP) – czytaj więcej >>

- porozumienie bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) – czytaj więcej >>

- pedagogika Marii Montessori – czytaj więcej

 

Z ostatniej chwili:
  • Zapisy do żłobka i przedszkola na rok szkolny 2019/2020 jeszcze trwają. Ostatnie wolne miejsca, zapraszamy! | 16.10 z okazji  Światowego Dnia Chleba odbędą się zajęcia edukacyjne pt.,,Od ziarenka do bochenka”;wszystkie grupy | 17 .10 - „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” – rozstrzygnięcie konkursu wewnątrz przedszkolnego | 18.10 - Dzień Poczty Polskiej - zajęcia edukacyjne; wszystkie grupy. Grupa Delfiny - wycieczka na Pocztę.